ផ្ទាំងផ្ទាំងរូបភាពដែលមានរោគសញ្ញា


Dunno អំពីអ្នកទោះយ៉ាងណាខ្ញុំប្រើដើម្បីកែប្រែផ្ទាំងរូបភាពរបស់ខ្ញុំនៅពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីខ្ញុំតែងតែរកឃើញអ្វីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចង់បាននៅលើផ្ទៃតុរបស់ខ្ញុំអ្វីមួយដែលវាសមនឹងតម្រូវការដែលមើលឃើញរបស់ខ្ញុំប្រសើរជាងមុន។ ក៏ដូចជាយាយខ្ញុំសារភាពខ្ញុំតែងតែចង់បានអ្វីដែលថ្មីនៅពេលវាទាក់ទងនឹងផ្ទាំងរូបភាព។
នៅក្នុងការដើរលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំនៅលើសំណាញ់ខ្ញុំបានរកឃើញផ្ទាំងរូបភាព TYPO ដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលពិតជាទទួលបានភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្ញុំ។ រឿងអំពី TYPO គឺថាវាធ្វើឱ្យអ្នកគិតវាធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាដៃគូដែលមានរាងខុសៗគ្នាក៏ដូចជាតួលេខក៏ដូចជាការស្រមើលស្រមៃរបស់អ្នកដូចគ្នាដែរ។
ខ្ញុំផ្ទាល់ចូលចិត្តផ្ទាំងរូបភាពល្អបំផុតជាមួយមនុស្សទោះយ៉ាងណាទាំងអស់មានអ្វីពិសេស។ អ្នកអាចជឿថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានដកស្រង់ដូចជាអ្នកនឹងដឹងថាអ្វីដែលនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើមានផ្ទាំងរូបភាពបែបនេះ។
ផ្ទាំងផ្ទាំងផ្ទាំងរូបបុរាណមិនមានការពិបាកដែលត្រូវបានបង្កើតទេទោះយ៉ាងណាពួកគេនាំមកនូវរបៀបជាច្រើននៅលើផ្ទៃតុរបស់អ្នក។ នេះច្បាស់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើនបានជ្រើសរើសពួកគេ: ចាប់តាំងពីពួកគេមានតំបន់បន្ថែមទៀតនៅលើផ្ទៃតុរបស់ពួកគេ។
HyoprobographyTypographypographypographypography vapoappographypographypographypographypographypographypog បកជា

0/5 (0 ពិនិត្យឡើងវិញ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *