អាវយឺតត្រជាក់លេខ 47


នេះគឺជាអាវយឺតកាលពីម្សិលមិញមានលក្ខណៈពិសេសលើការរចនាដោយគេហទំព័ររបស់មនុស្សហើយខ្ញុំគិតថាវាល្អឥតខ្ចោះ។ ដកមេអំបៅប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ។ នៅទីនេះអ្នកក៏អាចរកអ្នកឈ្នះទាំង 5 នាក់នៃភាពងងឹតជិះស្គីបង្កើនភាពប្រកួតភាពយន្ត T T-អាវយឺត C

oovet កិច្ចព្រមព្រៀង។
Gest Bbyezp8497558686868686

0/5 (0 ពិនិត្យឡើងវិញ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *